वोलपत्र आव्हानको सुचना

Family Planning Association of Nepal (FPAN)

Family Planning Association of Nepal (FPAN), a leading NGO and Member Association of International Planned Parenthood Federation (IPPF) having wide service network in the field of Family Planning and Sexual and Reproductive Health and Rights. For more details please visit https://www.fpan.org/

वोलपत्र आव्हानको सुचना

वोलपत्र आव्हानको सुचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८ श्रावन १३ गते, बुधवार)

नेपाल परिवार नियोजन संघद्वारा संचालीत FHC हरुको Feasibility Study to Establish Maternal & child poly Clinic कार्य गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक फर्महरुले यो सुचना प्रकासित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र यस संघको केन्द्रिय कार्यालय पुल्चोक ललितपुरमा वोलपत्र बुझाउनहुन सुचित गरीन्छ । यसवारे केही जानकारी लिन पर्ने भए नेपाल परिवार नियोजन संघ केन्द्रिय कार्यालयमा सम्पर्क राख्न पनि जानकारी गराइन्छ ।

पुनश्च: TOR  नेपाल परिवार नियोजन संघको Website: www.fpan.org मा हेर्न सक्नु हुनेछ ।

नेपाल परिवार नियोजन संघ

केन्द्रिय कार्यालय, पुल्चोक ललितपुर

फोन न.५०१०२४०