Driver

Gurkha Welfare Trust

The Gurkha Welfare Trust Nepal-GWT(N) is the field arm of Gurkha Welfare Trust UK, a registered charitable Trust working particularly for the ex-Gurkha Veterans and their communities across Nepal. It is a charitable institution, established and registered in the UK in 1969. GWT(N) ensures that Gurkha veterans, their widows and their wider communities are able to live their lives with dignity. We achieve this…

Job Information

 • icon
  Duty Station Nepal
 • icon
  Type of Appointment Full time
 • icon
  No. of Openings 3 openings
 • icon
  Salary 48858 / Monthly
 • icon
  Job Level : Mid-Level
 • icon
  Job Experience : 5+ years
 • icon
  Job Category NGO | INGO | Charity
 • icon
  Job Qualification : High School
 • icon
  Posted Date : Jun 19, 2022

Job Description

ब्रिटिश गोर्खा पोखरा अन्तर्गत यस गोर्खा वेल्फेयर ट्रष्ट नेपाल, प्रधान कार्यालय पोखराद्धारा व्यवस्थित नेपाल अधिराज्यभर बिभिन्न स्थानमा संचालित एरिया वेल्फेयर सेन्टरहरुमा तीन जना अनुभवी सवारी चालक (ड्राईभर) करार सेवामा भर्ना गर्नुपर्ने भएको हुँदा योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान् गरिन्छ ।

न्यूनतम योग्यता: 

 • कम्तीमा कक्षा १० (एस.ई.ई.) उतीर्ण, स्वस्थ एवम् तन्दुरुस्त नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ ।
 • कम्तीमा समूह A र B समूहको सवारी चालक अनुमति–पत्र प्राप्त, विभिन्न यात्रुवाहक सवारी साधनमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । (सवारी साधन मर्मत संभार बारे ज्ञान र सीप भएकालाई बिषेश ग्राह्यता दिईनेछ)

Required Qualification & Experience

न्यूनतम योग्यता: 

 • कम्तीमा कक्षा १० (एस.ई.ई.) उतीर्ण, स्वस्थ एवम् तन्दुरुस्त नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ ।
 • कम्तीमा समूह A र B समूहको सवारी चालक अनुमति–पत्र प्राप्त, विभिन्न यात्रुवाहक सवारी साधनमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । (सवारी साधन मर्मत संभार बारे ज्ञान र सीप भएकालाई बिषेश ग्राह्यता दिईनेछ)

बान्छनीय योग्यताः 

 • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा सवारी चालक सम्बन्धी कार्य अनुभवी, अफ–रोड, कठिन भूभाग र प्रतिकूल अवस्थामा ड्राईभिङ्गको अनुभव भएको उम्मेदवारलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ ।

संक्षिप्त कार्य विवरणः

 • संस्थाका सवारी साधन चलाउने, सोको सरसफाई, हेरचाह, मर्मत–सम्भार र सुरक्षा गर्ने, आवश्यकता अनुसार फिल्ड भ्रमणमा जाने र संस्थाका अन्य कर्मचारीहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।

तलब÷भत्ता तथा अन्य सुविधाः

 • मासिक तलब:  ४८,८५८। हुनेछ । संस्थाको कर्मचारी प्रशासन नीति बमोजिम सञ्चय कोष, उपदान, चाडपर्व खर्च बापत एक महिनाको तलब बराबरको रकमको साथै स्वास्थ्य उपचार खर्च दाबी र वार्षिक विदाको सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

करार अवधिः

 • करार अवधि तीन (३) वर्षको हुनेछ, संस्थाको आवश्यकता र सम्बन्धित कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा थप हुन सकिने ।

दरखास्त आईपुग्नु पर्ने अन्तिम मितिः 

 • मितिः २०७९।०३।१३ गते (26 June 2022)
 • नोटः– प्रारम्भिक छनौटमा परेकालाई मात्र अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि बोलाईनेछ ।

How to Apply

Interested candidates are requested to click here to apply